Mentale en spirituele behandelingen

Mentale en spirituele behandelingen

In ons centrum bieden wij Bhuta Vidya, mentale behandelingen. Een vorm hiervan is spirituele coaching door middel van Kalam Ezhutu.

Een Kalam is een tekening met geneeskrachtige kruiden op de aarde om de geesten uit te nodigen voor helende krachten. Dit is de oudste kleurentherapie ter wereld. Het Europa Ayurveda Centrum is het enige centrum buiten India waar deze kennis nog aanwezig is.

V.P. Mohana Kumari is gespecialiseerd in spirituele coaching met Kalam Ezhutu. Met de vijf fundamentele kleuren beeldt zij de gestalten uit van de kosmische energie om de aandacht te trekken van de hogere geesten.

Kalam wordt gedaan wanneer:

  • alle andere therapieën gefaald hebben;
  • bij het verdrijven van entiteiten;
  • bij ziekten uit voorgaande levens (karma);
  • er onoplosbare problemen in de familiesfeer zijn.

Kalam Ezhutu is een op de persoon gerichte therapie. Iedere kalam is daardoor verschillend.

De rol van ceremonies in Ayurveda

Mensen lijden soms aan ernstige aandoeningen waar we in de westerse geneeskunde geen goede behandeling voor hebben. Er worden eindeloos veel testen gedaan en uiteindelijk geven we dan iets, een geneesmiddel, waarvan we denken dat het misschien kan helpen. Maar eigenlijk weten we dan niet goed wat we doen.

In de Ayurvedische geneeskunde werken we in dit soort gevallen met ceremonies. Via ceremonies maak je verbinding met de goddelijke energie. Deze goddelijke energie opent de grenzen van het probleem (de ziekte) en deze goddelijke energie geeft ook de oplossing, laat de weg tot genezing zien. Door middel van ceremonies kun je de twijfel wegnemen, wordt het duidelijk welke weg er bewandeld kan worden. Dat is waarom ceremonies zo belangrijk zijn.

Bãdhas en het goddelijke

Bãdhas is een Indiaas woord voor het bezitten van iets dat wezenlijk bestaat en dat voor mensen heel belastend kan zijn. Bãdhas zijn kwade krachten zoals negatieve invloeden, entiteiten of geesten. Ook onzichtbare bronnen kunnen bij mensen plotselinge aanvallen van allerlei aard veroorzaken. Onder de invloed staan van Bãdhas is voor de meeste mensen geen eenvoudige zaak.

Allereerst moet je uitzoeken of een ziekte veroorzaakt wordt door Bãdhas. Pas als het duidelijk is dat Bãdhas de oorzaak is, kun je de patiënt met behulp van een ceremonie helpen. Tijdens een ceremonie kun je dan achterhalen welke krachten verantwoordelijk zijn voor de ziekte. Tegenwoordig zijn er nogal wat mensen die ceremonies gebruiken zonder dat ze weten wat ze precies aan het doen zijn. Dat is natuurlijk geen goede zaak, want daar is niemand mee geholpen.

Een spirituele ceremonie is een goddelijk komen en gaan van de boodschappers van de hogere geesten. De priester of priesteres fungeert dan als een medium tussen patiënt en de boodschapper van de hogere geesten. In vroegere tijden was er bijna in iedere religie een initiatieceremonie en een ceremonie om de plaats te bepalen voor de hogere geesten voordat het genezingsproces gestart werd.

Hogere vibratie en de ziel

Ieder facet van al deze ceremonies, waarbij Mohana in verbinding staat met de hogere geesten, is enorm fascinerend. Deze brengen haar en de patiënt naar een andere wereld met een hogere energiefrequentie en vibratie. Het is ook voor de patiënt voelbaar dat hij of zij in deze andere wereld terecht komt, ver weg van alle pijn en zorgen.

Patiënten voelen zich gesterkt om in deze nieuwe wereld mee te doen, net als een pasgeboren kind. De ziel van de patiënten wordt geactiveerd en neemt het over van lichaam en geest. Langzaam zien zij de eenheid in de verscheidenheid (Ekatvam). Zij begrijpen dan ook de waarheid van de verbinding tussen de individuele ziel (Jeevatma) en de universele ziel (Paramatma). Voorheen zaten patiënten, als het ware, vast in hun ziekte, in hun eenzaamheid en hun individuele zielenstrijd. Door de ceremonie opent zich een nieuwe dimensie. Zij maken verbinding met hun zielenkind en begrijpen dat zij verbonden zijn met de universele ziel. In dit stadium is het mogelijk voor het medium (priester of priesteres) om hen te genezen. Wanneer je eenmaal verbonden bent met de hogere dimensie kan geen ziekte lang bestaan.

Mantra’s, yantra’s, tantra’s

Tijdens een ceremonie wordt gebruik gemaakt van mantra’s, yantra’s en tantra’s. Een mantra is een gedicht, woord, een uitspraak of een lettergreep, die het midden houdt tussen een spreuk met magisch effect en een gebed.Het op het juiste moment herhalend opzeggen (chanten) van bepaalde mantra’s opent en bevrijdt de geest van negatieve invloeden van buitenaf.

Yantra is een symbolische weergave van diverse aspecten van de godheid. Een yantra bestaat uit een in elkaar grijpende matrix van geometrische vormen zoals cirkels, driehoeken en bloempatronen. Yantra’s dienen als symbolen die kosmische waarheden kunnen onthullen of openbaren. In die zin werkt een yantra langs visuele weg op dezelfde wijze in op de geest als een mantra dat doet via het gehoor. De yantra, zoals een Kalam, brengt de toeschouwer in een bepaalde trilling, afhankelijk van het patroon en de kleuren.

Tantra is ‘doen’ of ‘actie’. Tantra heeft als doel om problemen en obstakels niet uit de weg te gaan maar verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leven en daarom moeilijkheden en geconditioneerde emoties direct te ervaren en te overwinnen. De combinatie van mantra, yantra en tantra in ceremonies helpt de patiënt in zijn of haar genezing.

De Kalam

Tijdens het werken met de Kalam begeleidt Mohana de patiënt in de fase waarin de ziekmakende krachten het lichaam van de patiënt verlaten. Dit gebeurt via het lichaam van de priesteres en deze verdwijnen vervolgens via de aarde naar een van de 14 werelden (Er zijn 7 onderwerelden en 7 bovenwerelden). Mohana vertelt mij dat zij last kan krijgen van fysieke klachten wanneer niet alles in een keer haar lichaam verlaat. Daarom is er na de ceremonie een periode van gemiddeld 14 dagen waarin zij zich volledig moet gaan reinigen van de persoon waar zij de ceremonie voor gedaan heeft. Tijdens deze reiniging mag er geen enkel contact, in de vorm van telefoneren, schrijven of ontmoetingen met de persoon waar de ceremonie voor gemaakt is plaatsvinden. Pas daarna is Mohana klaar voor een eventuele volgende ceremonie.

Een ceremonie kan ingezet worden voor een heel scala aan problemen waar mensen langdurig aan lijden zonder dat een arts of een onderzoek kan aantonen wat er aan de hand is. Mohana heeft in Nederland al meer dan 100 verschillende ceremonies gedaan voor mensen met problemen op psychisch en spiritueel vlak.

Video’s over Kalam Ezhutu

Hier kunt u enkele video’s bekijken over Kalam Ezhutu in ons centrum:

Kalam Ezhutu deel 1 van 3:

Kalam Ezhutu deel 2 van 3:

Kalam Ezhutu deel 3 van 3:

Meer weten?

Wilt u meer weten over deze vorm van spirituele coaching? Neemt u dan contact met ons op op info@ayu.nl of bezoek de website van Mohana.  U kunt ons ook bellen op 0523-677208.

>
Scroll naar top