Onderzoek en Projecten

Meduwa-Vechte

MEDUWA-Vecht(e) is een samenwerkingsverband in de hele medicijnketen met als doel om de milieukringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën via bodem, voedsel, water en lucht terug naar mens en dier, tegen te gaan.

Het Europa Ayurveda Centrum verbouwd al sinds de aankoop van het pand in Witharen begin 2005 kruiden voor de eigen praktijk en producten voor de webshop. Sinds 2011 kweken wij ook kruiden voor onderzoek en doen wij testen samen met universiteiten en bedrijven om wetenschappelijke onderbouwing te leveren van de complexe kruidensupplementen en kruidenmedicatie op basis van Ayurveda.

Wanneer je nadenkt over mogelijke oplossingen voor de verontreiniging van onze grond, ons voedsel, het water dat we drinken en de lucht die we inademen, dan raak je al snel het spoor bijster. Want waar begin je? Als je bedenkt dat onze directe omgeving aangetast is door humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën, dan ga je je afvragen of opschonen wel mogelijk is.

Het Europa Ayurveda Centrum, als één van de 27 partners van Meduwa, vraagt zich niet af of het mogelijk is, maar is gewoon begonnen. Begonnen met kleine stappen te zetten om een antwoord te vinden op het enorme probleem van toekomstige tekorten aan medicijnen, waaronder antibiotica en het doemscenario van antibioticaresistentie (AR). Als de antibiotica die we hebben niet meer werkt, spreken we van antibioticaresistentie.

Tachtig jaar antibiotica heeft de wereld zo’n veelbelovend medicijn gegeven dat het gebruik daarvan alle verwachtingen heeft overtroffen. Nu komen we tot de ontstellende ontdekking dat we aansturen op een catastrofe, mits we op tijd een antwoord vinden.

WHO’s eerste wereldwijde rapport over antibioticaresistentie onthult een ernstige, wereldwijde bedreiging van de volksgezondheid. Het nieuwe WHO-rapport geeft het meest omvattende beeld van resistentie tegen antibiotica tot nu toe, met gegevens uit 114 landen. Daarin wordt vermeld dat er nu al wereldwijd 700.000 mensen per jaar aan AR overlijden en verwacht wordt dat in 2050 dit aantal zal oplopen tot 10 miljoen mensen per jaar.

Het verslag van de WHO, dat als eerste een rapport schreef over antimicrobiële resistentie inclusief antibioticaresistentie, onthult dat deze ernstige bedreiging geen voorspelling meer is voor de toekomst, het gebeurt nu in elke regio van de wereld en heeft de potentie om iedereen, van elke leeftijd, in welk land dan ook te raken. Kijk maar even naar dit filmpje van Daphne Deckers, een bekende BN’er die vanwege haar antibioticaresistentie een ambassadrice geworden is van het gebruik van antibiotica.

Dit rapport dateert van 30 april 2014.

Antibioticaresistentie – wanneer bacteriën veranderen en antibiotica niet langer werken bij mensen die ze nodig hebben om infecties te behandelen – is nu een wereldwijde grote bedreiging voor de volksgezondheid. Bacteriën die resistent zijn tegen de meest gangbare antibiotica worden Superbugs genoemd. Superbugs doden nu meer patiënten dan borstkanker en minstens twee keer zoveel mensen als de overheid schat, hebben experts gewaarschuwd.

De noodzaak is dus werkelijk heel erg hoog om hieraan iets te gaan doen. En omdat het een complex probleem is, moet het ook meervoudig aangepakt worden. Dat is dus precies waar Meduwa voor staat.

In Meduwa zijn er 12 innovaties ingebracht door de 27 partners die gezamenlijk optreden en hun data aanleveren aan het WIS-softwareprogramma, dat het op zijn beurt weer verwerkt in modellen waarmee geanticipeerd kan worden op herstel van het gehele systeem. Met behulp van informatie- en communicatietechnologie worden ideeën, strategieën, technieken en methoden voor het beheer van de bodem en het water in een stroomgebied geïntegreerd.

Nieuws en publicaties

MEDUWA in het Pharmaceutisch Weekblad
24.01.2019, De kringloop van microverontreinigingen zoals geneesmiddelen en resistente bacteriën via bodem, voedsel, water en lucht aanpakken, lukt alleen met maatregelen op meerdere niveaus in de medicijnketen. Vanuit die gedachte is in 2017 het project MEDUWA-Vecht(e) opgezet, een samenwerking van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven en instellingen. “Dit eiwit wordt keurig afgebroken in het milieu, een duurzaam product dus.”

Het hele artikel is hier verkrijgbaar: Franz van den Houdt, Milieuschade aanpakken met ingrepen in hele medicijnketen, Pharm weekbl 21 december 2018;153–51/52.

Lees verdere publicaties geschreven door Margarita Amador en Alfons Uijtewaal Milieueffect medicijngebruik blinde vlek – Milieu 2017-6 in de Tijdschrift Milieu en Groene farmacie Pharmaceutisch Weekblad 20 okt 2017 Pharm weekbl 20 oktober 2017;152–42.

Nieuwe MEDUWA-publicatie
10.01.2019, Lees de huidige bijdrage van de Radboud Universiteit voor het MEDUWA project, de publicatie van Duarte, D.J., Oldenkamp, R., Ragas, A.M.J., 2019, Modelling environmental antibiotic-resistance gene abundance: A meta-analysis, Science for the Total Environment.

Duurzaamheidscafe over ‘medicijnen uit afvalwater’, lezing Ad Ragas, Nijmegen
15.07.2018, Op donderdag 5 juli gaf MEDUWA partner, prof. dr. Ad Ragas, afdeling Milieukunde Radboud Universiteit, een lezing over ‘medicatie in het drinkwater’ in het Marikenhuis te Nijmegen. Meer lezen.over de speciale editie duurzaamheidscafé: ‘Voorkoming overtollige medicatie in het drinkwater’

Persbericht 1ste MEDUWA Stakeholder en partner-meeting

22.03.2018

Contaminatie van het milieu door geneesmiddelen en multiresistente bacteriën is een complex probleem in de Vechte, zowel in Duitsland als in Nederland. 

Een consortium van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen, gouvernementele en niet-gouvernementele organisaties werkt daarom samen in het door de EU gefinancierde, grensoverschrijden de innovatieproject MEDUWA-Vecht(e) (MEDicine Unwanted in WAter). Op dinsdag 6 maart 2018 bracht het MEDUWA Vecht(e)-project voor het eerst belanghebbenden uit de oeverstaten van lokale en regionale overheidsinstanties en niet-gouvernementele organisaties die zich bezighouden met de gezondheid van mens en milieu samen met de projectpartners. De bijeenkomst vond plaats aan de universiteit van Osnabrück, die leiding geeft aan het innovatieproject. Lees meer in de pdf versie persbericht.

Grensoverschrijdend project om medicijnen in water te beperken MEDUWA Artikel in H2O
08.01.2017, Alfons Uijtewaal, oprichter en mede coördinator van het MEDUWA-Vecht(e) project publiceert artikel over hoe we de verontreiniging van bodem en water door medicijnen en multiresistente bacteriën in de Vecht beperken kunnen. Lees meer…

Meduwa is geïnitieerd door Huize Aarde, een stichting die zich richt op het zoeken naar de meest duurzame oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Paksha Choorna, een ayurvedisch kruidenpreparaat om coccidiose te bestrijden bij Pluimvee.

2014-2016

Antibiotica heeft een revolutie veroorzaakt in de aanpak van infectieziekten en als voorzorg bij operaties en transplantaties. Maar het gebruik en misbruik hebben geleid tot de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie. 

Dit is een van de grootste problemen van deze eeuw dat opgelost moet worden. In oktober 2012 hebben wij een enquête verstuurd naar een aantal boeren hier in de omgeving met de vraag of zij op de hoogte waren van het gebruik van kruiden met een antimicrobiële werking. Van de 50 enquêtes die verstuurd zijn kregen we de helft terug. Van deze helft wisten 8 van de boeren niet dat kruiden deze eigenschappen hadden. 

Samen met de universiteit van Utrecht en partners uit het bedrijfsleven doen wij onderzoek naar de werking van een Ayurvedisch kruidenpreparaat “Paksha Choorna” om coccidiose te bestrijden bij Pluimvee.

Mohana Choorna, een Ayurvedisch kruidenpreparaat om glucose te balanceren bij Diabetes Mellitus type 2 patienten.

2013-2015

Diabetes Mellitus type 2 is een sluipende ziekte met onvoorstelbaar veel mensen die hier aan lijden en het aantal is nog steeds groeiende. In 2014 hebben we een driejarig project afgerond samen met de universiteit van Wageningen, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis uit Nijmegen en Europroxima uit Arnhem over een onderzoek naar de werking van een ayurvedische kruidenpreparaat “Mohana Choorna” op de metabole aandoening Diabetes Mellitus type 2.

Mohana Choorna wordt hier in Witharen gekweekt en verwerkt. Dit onderzoek is gefinancierd door alle partijen in het consortium en met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling. Het onderzoek is eind 2014 succesvol afgerond. Van dit onderzoek is een documentaire gemaakt voor Europa.

Momenteel wordt een vervolgstudie besproken met een grotere populatie voor verder onderzoek naar dit veelbelovende kruidenpreparaat.

Onze partners en sponsoren waar we mee samenwerken.

>
Scroll naar top