Onderzoek en Projecten

2013-2015

Diabetes Mellitus type 2 is een sluipende ziekte met onvoorstelbaar veel mensen die hier aan lijden en het aantal is nog steeds groeiende. In 2014 hebben we een driejarig project afgerond samen met de universiteit van Wageningen, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis uit Nijmegen en Europroxima uit Arnhem over een onderzoek naar de werking van een ayurvedische kruidenpreparaat “Mohana Choorna” op de metabole aandoening Diabetes Mellitus type 2. Mohana Choorna wordt hier in Witharen gekweekt en verwerkt. Dit onderzoek is gefinancierd door alle partijen in het consortium en met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling. Het onderzoek is eind 2014 succesvol afgerond. Van dit onderzoek is een documentaire gemaakt voor Europa.
Momenteel wordt een vervolgstudie besproken met een grotere populatie voor verder onderzoek naar dit veelbelovende kruidenpreparaat.2014-2016

Antibiotica heeft een revolutie veroorzaakt in de aanpak van infectieziekten en als voorzorg bij operaties en transplantaties. Maar het gebruik en misbruik hebben geleid tot de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie. Dit is een van de grootste problemen van deze eeuw dat opgelost moet worden. In oktober 2012 hebben wij een enquête verstuurd naar een aantal boeren hier in de omgeving met de vraag of zij op de hoogte waren van het gebruik van kruiden met een antimicrobiële werking. Van de 50 enquêtes die verstuurd zijn kregen we de helft terug. Van deze helft wisten 8 van de boeren niet dat kruiden deze eigenschappen hadden. Samen met de universiteit van Utrecht en partners uit het bedrijfsleven doen wij onderzoek naar de werking van een Ayurvedisch kruidenpreparaat “Paksha Choorna” om coccidiose te bestrijden bij Pluimvee.2016-2018

Ons afvalwater zit boordevol resten van humane en veterinaire medicijnen, hormoonachtige stoffen van medische oorsprong (o.a. de pil), en medicijnresistente (micro)organismen. Veel stoffen komen ook in ons drinkwater voor. Ook de aarde raakt hoe langer hoe meer vervuild met deze kwalijke stoffen en dat komt weer in gewassen terecht die wij consumeren. Net als het voorgaande probleem is dit ook een stille ramp dat vraagt om een onmiddelijke en degelijke aanpak.
Wij hebben ons verbonden aan het grootschalige driejarige project MEDUWA MEDicijnen Uit het WAter / MEDicines Unwanted in WAter /MEDizin Unerwünscht im WAsser die deze problematiek aanpakt. Samen met kennisinstellingen, bedrijven en gemeenten uit Duitsland en Oost Nederland werken wij samen om dit probleem aan te pakken. Ons centrum is verbonden met de Universiteit Münster in Duitsland met twee projecten om met behulp van onze kruiden de aarde en het water te zuiveren.

Onze partners en sponsoren waar we mee samenwerken:

X