Algemene Voorwaarden

Consulten, Behandelingen, Pancha Karma, Retreats en Arrangementen

Wij hanteren de volgende algemene voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zwolle:

  1. ​  Afspraken consult: Afspraken voor een consult die schriftelijk, elektronisch of telefonisch gemaakt zijn, kunnen zonder extra kosten tot 24 uur voorafgaand aan het consult worden geannuleerd.

 

Bij afzegging binnen 24 uur voorafgaand aan het consult wordt het volledige consultbedrag in rekening gebracht.  

  

  1. Afspraken behandelingen: Afspraken voor een behandeling kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de behandeling zonder extra kosten worden geannuleerd.

 

Bij afzegging binnen 48 uur voorafgaand aan de behandeling wordt het volledige behandelbedrag in rekening gebracht.

 

Arrangementen* Overeenkomst

De persoon die het inschrijfformulier inzendt, verbindt daarmee zichzelf en andere op het formulier vermeldde deelnemers aan de onderstaande voorwaarden.

(*Onder arrangementen worden de Pancha Karma kuren, Retreats en meerdaagse Arrangementen verstaan.)

Aanmelding, inschrijving en betaling

Aanmelding voor een arrangement geschiedt door het inzenden (digitaal of per post) van een volledig ingevuld inschrijfformulier aan het Europa Ayurveda Centrum, dat vervolgens deze opdracht met een gespecificeerde arrangementsom en een verzoek tot (aan)betaling per e-mail bevestigt.

Deelnemers aan een Europa Ayurveda Centrum Pancha Karma kuur, Retreat of Arrangement dienen fysiek en mentaal over een goede gezondheid te beschikken, of bij inschrijving gedetailleerde informatie over hun gezondheidssituatie​ ​te verstrekken. Dit geldt ook voor vermelding van allergieën en intoleranties.

De aanbetaling van de arrangementsom dient binnen vijf dagen na bevestiging van het arrangement door het Europa Ayurveda op haar rekening te worden gestort. Na ontvangst van de aanbetaling is de inschrijving definitief en de kamer en/of het bed staan gereserveerd.

Het resterende bedrag dient 30 dagen voor aanvang van het arrangement op de rekening van Europa Ayurveda Centrum te zijn ontvangen.

De inschrijving vervalt als niet tijdig aan de betalingsverplichting wordt voldaan.

Inschrijvingen en kamerwensen worden op volgorde van de binnenkomst van de (aan)betaling in behandeling genomen.  

 

Annulering door inschrijver

Bij annulering van de inschrijving is de inschrijver verplicht het volgende percentage van de totale arrangementsom te voldoen:

  • tot 8 weken voor aanvang: 15% van de arrangementsom.
  • van 8 weken tot 6 weken voor aanvang: 30% van de arrangementsom.
  • van 6 weken tot 4 weken voor aanvang: 50% van de arrangementsom.
  • van 4 weken tot 2 weken voor aanvang: 70% van de arrangementsom.
  • van 2 weken tot de dag van aanvang: 100% van de arrangementsom.

De inschrijving is wel overdraagbaar op een ander persoon, onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht. Tussentijdse absentie of beëindiging van het arrangement door de inschrijver geeft geen recht op enige restitutie.

Het Europa Ayurveda Centrum adviseert de inschrijver een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Doorgang/ annulering door Europa Ayurveda Centrum

De arrangementen vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname. Het minimumaantal deelnemers per arrangement staat vermeld op de website of in de bevestiging van het Europa Ayurveda Centrum. In geval van annulering door het Europa Ayurveda Centrum zal dit uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het arrangement per e-mail aan de inschrijvers worden doorgegeven. 

Ingeval van annulering door het Europa Ayurveda Centrum zal het betaalde bedrag binnen drie dagen na het doorgeven hiervan aan de inschrijvers worden terugbetaald.​

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Het Europa Ayurveda Centrum en het samenwerkende team (Ayurveda-arts, therapeuten, yogaleraar) zijn aansprakelijk voor de goede uitvoering van het op de website omschreven arrangement.

Elke deelnemer is gedurende de activiteiten en het verblijf in het Europa Ayurveda Centrum tijdens de workshops en/of het arrangement verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn of haar handelingen.​  

Het Europa Ayurveda Centrum en het samenwerkende team sluiten iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen of diefstal van eigendommen van deelnemers tijdens of volgend op het arrangement.

Het samenwerkende team van het Europa Ayurveda Centrum is niet aansprakelijk voor medische en/of psychische klachten en/of gevolgen ontstaan tijdens of na deelname aan workshops en activiteiten gedurende het arrangement.

De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijke schade.

Met betrekking tot het verblijf op de geboekte accommodatie zijn de algemene voorwaarden van de accommodatie van toepassing.

Huishoudelijk reglement

Gedurende het arrangement kan een huishoudelijk reglement van toepassing zijn waaraan de deelnemer zich dient te houden. Dit huishoudelijk reglement zal niet afwijken van de normale en gebruikelijke omgangs- en fatsoensnormen.

Klachten

De Arrangementen Begeleiding is er om het arrangement zo aangenaam mogelijk te maken. Indien de deelnemer een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, dient de deelnemer dit onmiddellijk aan de begeleiding te melden zodat een passende oplossing gezocht kan worden.

Indien de deelnemer de geboden oplossing voor de klacht onvoldoende vindt, dient de deelnemer dit onmiddellijk aan de begeleiding kenbaar te maken en dit binnen een week na de geboden oplossing schriftelijk aan het Europa Ayurveda Centrum te melden.    

Indien de klacht niet ter plekke wordt gemeld en niet tijdig schriftelijk wordt ingediend, wordt de klacht niet in behandeling genomen en bestaat er geen recht op eventuele schadevergoeding.

Door het verzenden van de aanmelding verklaart de inschrijver zich akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden.

Rekeningnummers

Girorekening

Rekeningnummer: 62 18 631
T.n.v. Europa Ayurveda College, Witharenweg 9, 7738 PE, Witharen.
IBAN: NL41INGB0006218631
BIC

 

ABN AMRO

Rekeningnummer: 62 70 15 808
T.n.v. Europa Ayurveda College, Witharenweg 9, 7738 PE, Witharen.
IBAN: NL50ABNA0627015808
BIC: ABNANL2A

>
Scroll naar top