Science publiceert: “Een driedelige serie over “de Kunst en Wetenschap van Traditionele Geneeskunde.”

Het prestigieuze wetenschapsblad Science/AAAS publiceert een driedelige serie met als titel, “de kunst en wetenschap van traditionele geneeskunde.” Het doel van deze serie is om een platvorm te bieden aan de integratie van traditionele geneeswijzen in de moderne geneeskunde.

Vanwaar deze plotselinge belangstelling?

Dit is niet zo plotseling gekomen hoor. In mei 2009 tijdens de World Health Assembly, het hoogste besluitvormende orgaan van de WHO is er een resolutie aangenomen om traditionele geneeskunde op te nemen binnen de richtlijnen van WHO om mensen keuzevrijheid te geven tussen de verschillende vormen van geneeskunde om aan hun gezondheid te werken. (WHA62.13)
Aangezien per land en per continent grote verschillen bestaan ten aanzien van traditionele geneeswijze is er een jaar later een congres georganiseerd waarin experts uit het veld bijeenkwamen om duidelijkheid te verschaffen over dit onderwerp.

Bijeenkomst experts

Van 11-14 april, 2000 tijdens het “Overleg over Methoden voor Onderzoek en Evaluatie van Traditionele Geneeskunde” is er een eerste stap genomen om een strategie uit te zetten om traditionele geneeskunde een plaats te geven binnen de optiek van gezondheid waar de WHO voor staat. Als eerste hobbel moest er een duidelijke definitie komen wat TM is.

Rapport 1

In 2002 verscheen er een voorzichtig rapport waarin een poging werd ondernomen om een definitie te geven wat TM is, waar het vooral veel gepraktiseerd wordt, wat de uitdaging is voor de toekomst met betrekking tot de veiligheid en de werkzaamheid, de rol van WHO binnen dit geheel, en een poging om TM te integreren in de moderne geneeskunde. Het is een rapport van 60 bladzijden geworden.

Uit de bossen naar de steden

De zienswijze van traditionele geneeswijzen werd uit de bossen gehaald en naar de steden gebracht. De discussie was begonnen en werd overal ter wereld op straat, in kantoren, winkels, praktijken, ziekenhuizen, universiteiten en verenigingen gevoerd.

Nederland

Ook in Nederland kennen we de hypes en de aanvallen, maar ook de succesverhalen van TM binnen de Nederlandse gezondheidzorg. Het is niet meer weg te denken maar het is ook niet één op één in te passen. Het is anders, het is divers en het is (nog) niet zo vaak wetenschappelijk onderzocht als zijn jongere broertje dat we gemakshalve “de moderne geneeskunde” noemen.

Rapport 2

Op het eerste rapport is een vervolg gekomen. De WHO traditionele geneeskunde Strategy 2014-2023 telt maar liefst 78 bladzijden. De strategie is erop gericht om de lidstaten te ondersteunen bij de ontwikkeling van een pro-actief beleid ten aanzien van TM binnen de moderne geneeskunde met als doel om de gezondheid van de bevolking te versterken.
In het nieuwe rapport wordt Traditioneel en Complementair gebruikt tegenover de moderne geneeskunde. Er is een definitie voor Traditionele – en een definitie voor Complementaire geneeskunde gekomen.

Definitie Traditionele geneeswijze

De traditionele geneeskunde heeft een lange geschiedenis. Het is de som van kennis, vaardigheid, en praktijken op basis van theorieën, overtuigingen en ervaringen van verschillende inheemse culturen, dat verklaarbaar of niet gebruikt wordt voor het behoud van de gezondheid, preventie van ziekten, diagnose en verbetering of behandeling van lichamelijke en geestelijke ziekte.

Traditional medicine has a long history. It is the sum total of the knowledge,skill, and practices based on the theories, beliefs, and experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not, used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness.

Definitie Complementaire geneeswijze

De termen “complementaire geneeskunde” of “alternatieve geneeskunde” verwijst naar een brede set van gezondheidszorg praktijken die geen deel uitmaken van de eigen traditie of conventionele geneeskunde van dat land. en nog niet volledig geïntegreerd zijn in de moderne gezondheidszorg. In sommige landen wordt Complementaire geneeskunde vaak door elkaar gebruikt met Traditionele geneeskunde.

The terms “complementary medicine” or “alternative medicine” refer to a broad set of health care practices that are not part of that country’s own tradition or conventional medicine and are not fully integrated into the dominant health-care system. They are used interchangeably with traditional medicine in some countries.

T&TM is de schrijfwijze hiervan.

Terug naar Science

Even weer terug naar de aanhef van dit artikel. Het maandblad Science publiceert dus over traditionele geneeskunde en dat is een baanbrekende ontwikkeling. Dit artikel gaat vooral over Traditionele Chinese Geneeskunde. The titel van het artikel van de Nederlandse herbalist Yan Schroen heeft als mooie titel ‘ East is East and West is West and never the twain shall meet ‘ Oost is oost en west is west en nooit zullen de twee elkaar ontmoeten. Ik ben het daar helemaal mee eens. Holisme en Reductionisme zijn verschillende aanvliegroutes. Wel kan er een brug tussen beide komen. Deze brug heet systeem biologie.

Systeem Biologie

Systeembiologie is de wetenschap die biologische systemen bestudeert als één geheel. Biologische systemen bestaan uit vele componenten, zoals genen, eiwitten en metabolieten. In de systeembiologie gaat het niet alleen om de functie van al deze componenten, maar vooral ook om de dynamische interacties tussen al deze componenten. In grote lijnen is deze gedachtegang ook bij Ayurveda aanwezig, echter Ayurveda betrekt ook de invloed van de omgeving op het complexe systeem. Het hele artikel is hier te downloaden en te lezen. Een “must have” voor de liefhebber.

Bronnen:
Science
WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023
WHO traditionele geneeskunde
http://nl.wikipedia.org/wiki/Systeembiologie

Cornelis Peters
16-05-2015

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over Europa Ayurveda Centrum

Wanneer jij je gezondheid in eigen hand wilt nemen ben je van harte welkom in ons centrum. Wij bieden ABC consulten, Ayurvedische behandelingen en een breed assortiment aan op maat gemaakte kruidenpreparaten en oliën.

Recente berichten

Volg ons op Facebook

Schrijf je in voor tips over gezondheid

error: Content is protected !!
Scroll naar boven
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief
en ontvang het gratis e-boek in je e-mail.