Samenwerken

EAC vriendenkring

EAC vriendenkring

Doe met ons mee en sluit je aan door lid te worden van onze EAC vriendenkring. Vergroot je businesskansen in jouw sector en kies een van de projecten uit onze subsidiecirkel. Met deze attitude hebben wij ondanks het weerbarstige economische klimaat een mooie subsidie binnengehaald. Als enig centrum in de alternatieve geneeswijzen hebben wij een Europese subsidie gekregen. Dat kan jij ook! Dit jaar hebben wij 8 interessante nationale en internationale projecten uitgekozen waar wij ons aan verbinden. Hier zitten ook nieuwe Europese projecten bij met vele miljoenen euro’s aan subsidie. Als je geïnteresseerd ben om mee te doen of ons te ondersteunen wordt dan lid van EAC vriendenkring.

1. Kruidenpreparaat voor de behandeling van diabetes melitus 2 en obesitas
De partners onderzoeken in het project Traditioneel kruidenpreparaat tegen een moderne volksziekte welke werkzame stoffen de – in Nederland geteelde – 20 kruiden bevatten. Ook wordt gekeken of het preparaat voldoet aan voedselveiligheidseisen. Proefpersonen testen het kruidenpreparaat in een klinische setting volgens de strenge eisen van medisch wetenschappelijk onderzoek. Hierbij wordt naar de klinische effecten van het kruidenpreparaat gekeken. De samenstelling van het preparaat wordt zoveel mogelijk gestandaardiseerd om het als kruidengeneesmiddel te kunnen registreren bij het college ter beoordeling van Geneesmiddelen.
Dit consortium zit vol. Project loopt.

2. Plantenweefselkweek
Plantenweefselkweek is een methode om planten op een hele kleine oppervlakte, ziektevrij en op zeer grote schaal te vermeerderen. Het voordeel springt onmiddellijk in het oog. Je hebt dus niet veel ruimte nodig, je hebt geen last van ziektes in je plantjes en je hebt ondanks de kleine oppervlakte gigantisch grote aantallen aan opbrengst. Deze methode vraagt om onmiddellijke inzet omdat vele bijzondere en geneeskrachtige planten op grote schaal aan het verdwijnen zijn. Hier zitten planten bij die misschien het antwoord kunnen geven op belangrijke ziekten waar nu nog geen adequate medicijnen voor zijn.
Project is voor 75 % uitgewerkt. Partners kunnen zich nog aanmelden.

3. Natuurlijke bemestingsmethoden
Wij gebruiken al jaren de Vedische landbouw methode genaamd Panchagavyam. Deze zeer interessante methode zorgt ervoor dat de planten alle mineralen en voedingstoffen krijgen die ze nodig hebben. Tevens zorgt dit ervoor dat het mestoverschot niet langer een probleem zal zijn.
Project is in behandeling. Partners kunnen zich aanmelden.

4. Antibiotica uit de voedselketen
We begrijpen het allemaal wel. Een overmaat aan antibiotica kan natuurlijk nooit goed zijn. Er is al veel over geschreven en gezegd maar wat voor ons belangrijk is dat is de vraag: wat doen we er dan aan? De boeren geven niet voor niets antibiotica aan hun dieren, dat doen zij met een doel en een visie. Zij willen een gezonde veestapel en dat met de middelen die voorhanden zijn. Dus aan dat laatste moeten we werken. Vanuit de Ayurveda zijn wij bekend met kruiden die een antibiotische werking hebben. Hoe zou het zijn om een veevoeder te ontwikkelen waar kruiden in zitten die deze werking op een natuurlijke manier invoegen? Fantastisch toch?
Project is in behandeling. Consortium is in opbouw. Partners kunnen zich nog aanmelden.

5. Natuurlijke kleurstoffen in voeding.
Er zitten heel veel kleurstoffen in ons voedsel. De meeste daarvan zijn niet zo onschuldig als men beweerd. De vele allergieën bij vooral kinderen en kwetsbare mensen zijn deels te wijten aan additieven in ons voedsel. Met onze kennis van kruiden en natuurlijke kleurstoffen is dit een interessant project om gevaarlijke E nummers te vervangen door gezonde natuurlijke kleurstoffen.
Project is in de ontwikkelfase. Partners kunnen zich aanmelden.

6. Geestelijke gezondheidzorg maar dan natuurlijk
Op dit moment is er sprake van veel indicaties voor mensen met geestelijke problemen uit het zorgpakket. In de geestelijke gezondheidzorg gaan erg veel medicijnen om. Veel van deze medicijnen hebben zware bijwerkingen. In de ayurveda wordt op een totaal andere manier met geestelijke problemen omgegaan. Dit opent perspectieven om eens serieus te kijken hoe het ook anders kan.
Project is in de ontwikkelfase. Partners kunnen zich aanmelden.

7. Spirituele landbouwmethoden
In de Vedische bouw en landbouw is Vastu design een belangrijke methode om gebouwen en land in te delen volgens de natuurwetten. Deze methode houdt rekening met de natuur als maat en leidraad en de windrichtingen als energieleverancier. Ons land is bijvoorbeeld geheel ingedeeld volgens Vastu. Dat heeft invloed op de kwaliteit en de productie van de kruiden die wij daar kweken maar ook op ons als mens als wij in deze tuin lopen.
Project is in de ontwikkelfase. Partners kunnen zich aanmelden.

8. Film industrie met nadruk op waardige en waardevolle films
Film is een zeer krachtig medium om mensen te bereiken van alle leeftijden en van alle geledingen van de maatschappij. Het hoeft geen nadere uitleg om te constateren dat films met een boodschap en spirituele films nauwelijks in beeld komen. Dat terwijl de maatschappij hierom vraagt.Wij zijn het verplicht aan onze jeugd om films te tonen met een waardige boodschap, waarin liefde, aandacht en respect voor elkaar hoog in het vaandel staan. Wij zetten ons als centrum voor natuurgeneeswijzen in voor film met een goede moraal en een inhoudelijk belangrijke boodschap. Wij zijn nog op zoek naar mensen die willen participeren als producer, co-producer, director of acteur.
Project is in de aanloopfase. Partners kunnen zich aanmelden.

De leden van de EAC vriendenkring zijn verbonden aan een of meerdere subsidietrajecten. Om lid te worden vragen wij je om een email te sturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op.

X