Gezondheid, wat is dat eigenlijk?

Gezondheid is leven in harmonie met jezelf en je omgeving.
Grote sociale verbondenheid en solidariteit vind ik niet terug
in de definitie van de WHO. Mijns inziens is dit cruciaal.
Dat ligt aan de basis van de Ayurveda.