Depressieve mensen gediscrimineerd

Depressie een wereldwijd probleem

Van alle mensen met een depressie voelt 79 procent zich gediscrimineerd door hun omgeving [1,2,3].

Dat is de uitkomst van een grootschalig onderzoek uitgevoerd door Antonio Lasalva e.a. en gesubsidieerd door de European Commission, Directorate General for Health and Consumers, Public Health Executive Agency. De onderzoekers interviewden bijna 1100 mensen met een depressie uit voornamelijk Westerse landen. Depressieve mensen bleken zich met name gediscrimineerd te voelen door familieleden. Daarnaast vonden ze het lastig nieuwe vriendschappen aan te gaan, hun huwelijk in stand te houden en hun baan te behouden.
Ze komen terecht in een vicieuze cirkel die, zonder hulp van juist hun familie en vrienden, deze schrijnende situatie alleen maar verergerd. De deelnemers hadden het gevoel door hun depressieve aandoening een stempel opgeplakt te krijgen waar ze nooit meer vanaf komen.

In ieder gezin iemand depressief

Twee op de vijf mensen in Nederland is depressief – dus in ieder gezin iemand! Als je nagaat dat er in Nederland alleen al twee op de vijf mensen ooit angstig of depressief geweest [4] dan is dit een enorm probleem. Geestelijke ongezondheid vormt dus een groot deel van de totale ziektelast onder de volwassen Nederlandse bevolking. Wanneer iemand kampt met psychische problemen dan heeft dat negatieve gevolgen, niet alleen voor de persoon zelf maar ook voor de maatschappij als geheel.

Discriminatie

Discriminatie in verband met depressie is een enorme barrière gebleken voor maatschappelijke participatie en succesvolle integratie in het beroepsleven. Het niet openbaar maken van depressie is op zichzelf al een belemmering voor het zoeken van hulp en het ontvangen van een effectieve behandeling. Deze bevinding suggereert nog eens overduidelijk dat nieuwe en duurzame benaderingen nodig zijn om stigmatisering van mensen met een depressie te voorkomen en de gevolgen van stigma te verminderen wanneer het al is ingesteld.

Onze centen

Wanneer we het hebben over de kwakkelende economie denken we bijna nooit aan de kosten die zieke mensen met zich mee brengen. Dan heb ik het niet alleen over de kosten van de zorg, maar ook over de kosten van het werk dat niet gedaan kan worden, ideeën die niet tot uitvoer gebracht kunnen worden, negatieve energie die uitstraalt op de naasten die daardoor ook minder presteren. Ter vergelijking met diabetes mellitus, waar veel meer onderzoek naar gedaan wordt, lees ik het volgende [5]. Volgens een recente studie van Booz Allen over de totale medische kosten van diabetes in Nederland, ligt dit momenteel tussen de €4 mrd en €5 mrd per jaar. De arbeidsparticipatie van diabetespatiënten is lager dan gemiddeld. Werkende diabeten hebben een substantieel hoger ziekteverzuim dan andere werknemers. De economische schade in de vorm van verloren productiepotentieel is dus enorm. Deze kosten worden door de auteurs geschat op €5 mrd tot €6 mrd per jaar.

Alle zeilen bijzetten

Preventie of vroegtijdige behandeling van deze problemen is daarom zeer wenselijk en uiterst noodzakelijk. Als dan blijkt, zoals uit dit onderzoek, dat de omgeving een belemmerende factor is voor het welzijn van deze mensen, dan is het hoog tijd dat we hier iets aan gaan doen. Hoe vroeger de behandeling ingezet kan worden, hoe beter het is. We moeten deze discussie de hoogste prioriteit geven, want het gaat om mensen uit onze eigen familie. Het is belangrijk dat we alles op alles zetten om deze groeiende groep mensen die zich in de kou voelen staan, positief te benaderen.
Zorgverleners moeten veel meer samenwerken.

Over de muur kijken

De ayurveda kent een lange geschiedenis in de behandeling van mensen met mentale problemen. Deze interessante invalshoek is des te opmerkelijker, omdat vanaf de allereerste aanpak de patiënt centraal staat. Er wordt gekeken en behandeld vanuit de oorzaak en het perspectief van de patiënt zelf. Na een uitgebreide anamnese van 1½ uur wordt – in samenspraak met de patiënt – een behandelplan opgezet waarbij drie dingen centraal staan: ten eerste goede voeding en ten tweede natuurgeneeskundige behandelingen. De gedachte hierachter is dat een gezonde geest in een gezond lichaam huist. Wanneer de geest niet gezond is, kan behandeling via het lichaam een weg via de achterdeur zijn om zodoende binnen te stappen in de beleving van de patiënt. Dat dit bijzondere en onverwachte reacties oproept is alleen maar welkom. Ten derde ondersteunende kruiden om te zorgen dat de delicate balans van lichaam, geest en ziel ondersteund worden. Deze drie stappen haken in elkaar en zijn bijzonder succesvol gebleken.

Verbinden

Deze tijd is een tijd van verbinden en dingen samen doen. Alleen zo kunnen mensen uit hun isolement gehaald worden en opgenomen worden in de helende kracht van ‘verbinding. Ayurveda met haar 5000 jaar oude wijsheid, kent als geen ander het woord verbinden in haar behandeljargon.
Het is de onlosmakelijke kracht waarmee wij verbonden zijn met de natuur waaruit wij voortkomen – en met elkaar, omdat wij elkaar al spiegelend vormen – en de aanpak van Ayurveda, in samenspraak met de reguliere benadering, die tot verrassende uitkomsten leidt.

De schaamte voorbij

Gezien de enorme belangen op het niveau van de mens en de maatschappij is het nu de hoogste tijd om naar transparantie, samenwerken, verbinden en bezielen te komen. Want als al deze niveaus aangeraakt zijn voelt een mens zich ‘heel’. En naar heelheid, volheid, totaliteit, holistisch zo u wilt, daar moeten we naar toe. Het moet afgelopen zijn met die schaamte en het loodzwaar maken van deze ziekte. Wees nu eerlijk, iedereen heeft vroeg of laat met depressies te maken. Dat is inherent aan het leven. Daar moeten we ons niet voor schamen en wegkruipen en nawijzen, nee, daar moeten we iets aan doen. Vooruit, in de openheid ermee.

Cornelis Peters
27 Oktober 2012

Referenties

1. Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major depressive disorder: a cross-sectional survey.
De lancet: http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2812%2961379-8/fulltext

2. Depressieve mensen gediscrimineerd.
GGZ: http://www.ggznieuws.nl/2011/index.php?option=com_content&view=article&id=4240:depressieve-mensen-gediscrimineerd&catid=3:verzameld-nieuws&Itemid=1

3. Medisch Contact.
Depressieve mensen gediscrimineerd.
http://medischcontact.artsennet.nl/Nieuws-26/Nieuwsbericht-1/122806/Depressieve-mensen-gediscrimineerd.htm.

4. Centraal bureau voor de statistiek: Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht.
Een beschrijving van de MHI-5 in de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek Leefsituatie (Marjan Driessen)
17 januari 2011
http://www.cbs.nl/nr/rdonlyres/ef66d80a-c019-4ef0-8d13-4a54999c37ee/0/2011geestelijkeongezondheidinnederlandinkaartgebrachtart.pdf

5. Blog op de Rabobank
http://overons.rabobank.com/content/nieuws/nieuwsarchief/2012/005_Genezing_suikerziekte_maatschappelijk_een_kaskraker.jsp.

PDF van dit artikel vind u Depressieve mensen gediscrimineerd

Deel dit bericht

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Laat een reactie achter

Over Europa Ayurveda Centrum

Wanneer jij je gezondheid in eigen hand wilt nemen ben je van harte welkom in ons centrum. Wij bieden ABC consulten, Ayurvedische behandelingen en een breed assortiment aan op maat gemaakte kruidenpreparaten en oliën.

Recente berichten

Volg ons op Facebook

Schrijf je in voor tips over gezondheid

>
Scroll naar top