Licentie

Er is veel informatie te vinden op internet. Niet alles staat nog op internet. Nog steeds zijn er bronnen van informatie zoals bijvoorbeeld boeken die nog niet gedigitaliseerd zijn. Maar ook mensen die unieke kennis hebben. Dat heeft bijvoorbeeld Mohana. Zij heeft kennis die zij doorgekregen heeft via verhalen van haar grootouders. Prachtige wijsheden en verhalen. Ik wil de informatie die ik hoor, vind en uit eigen ervaring een vorm geef, openbaar maken voor iedereen die hier interesse voor heeft. Ik geloof in een maatschappij waarin kennis delen heel belangrijk is. Graag wil ik dan ook de pagina’s die naar deze licentie verwijzen beschikbaar maken voor iedereen. Mits, en dat is wel zo sympathiek, wij genoemt worden als de makers van deze artikelen, slideshows en films.
Dat valt onder de Creative Commons licentie. Hieronder kun je verder lezen hoe een en ander in elkaar steekt.

Creative Commons-Licentie
Diabetes mellitus type 2 kan genezen! van Cornelis Peters is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland licentie.
Gebaseerd op een werk op https://www.ayu.nl/?p=6607.

X