Research and Projects

Meduwa is een samenwerkingsverband van 27 Nederlandse en Duitse bedrijven, universiteiten, ziekenhuizen, een overheid en particuliere organisaties. Wij waren met twee werkpakketten een van deze 27 partners.

Binnen dit project hebben wij een kruidenpreparaat getest op werkzaamheid tegen een grote groep bacteriën. De testen zijn uitgevoerd door de Universiteitskliniek van Münster.

De resultaten waren verbluffend. Bhima Choorna (BC), zoals het kruidenpreparaat heet, heeft een vergelijkbare werking als een antibioticum. BC is echter uitsluitend samengesteld op basis van kruiden zonder de negatieve bijwerkingen die antibiotica heeft.

Ons tweede werkpakket betrof een onderzoek naar de reiniging van besmet water met medicijnen voor fytoremediatie op Ayurvedische basis.

Fytoremediatie: een techniek waarbij planten worden ingezet om verontreinigingen in lucht, bodem en water te zuiveren.

Het is ons gelukt om tetracycline, metformine en erythromycine met behulp van een groep waterplanten op te schonen. De testen zijn uitgevoerd door Wetsus, Europees kenniscentrum voor duurzame watertechnologie, een faciliterend intermediair voor trendsettende know-how-ontwikkeling.

Lees hier de publieksrapportage van het Meduwaproject. Meduwa staat voor: MEDicijnen Uit het WAter. 

Kijk hieronder naar de video van dit project.

Meduwa-Vechte

MEDUWA-Vecht(e) is een samenwerkingsverband in de hele medicijnketen met als doel om de milieukringloop van medicijnen en multiresistente bacteriën via bodem, voedsel, water en lucht terug naar mens en dier, tegen te gaan.

Het Europa Ayurveda Centrum verbouwd al sinds de aankoop van het pand in Witharen begin 2005 kruiden voor de eigen praktijk en producten voor de webshop. Sinds 2011 kweken wij ook kruiden voor onderzoek en doen wij testen samen met universiteiten en bedrijven om wetenschappelijke onderbouwing te leveren van de complexe kruidensupplementen en kruidenmedicatie op basis van Ayurveda.

Wanneer je nadenkt over mogelijke oplossingen voor de verontreiniging van onze grond, ons voedsel, het water dat we drinken en de lucht die we inademen, dan raak je al snel het spoor bijster. Want waar begin je? Als je bedenkt dat onze directe omgeving aangetast is door humane en veterinaire medicijnen en multiresistente bacteriën, dan ga je je afvragen of opschonen wel mogelijk is.

Het Europa Ayurveda Centrum, als één van de 27 partners van Meduwa, vraagt zich niet af of het mogelijk is, maar is gewoon begonnen. Begonnen met kleine stappen te zetten om een antwoord te vinden op het enorme probleem van toekomstige tekorten aan medicijnen, waaronder antibiotica en het doemscenario van antibioticaresistentie (AR). Als de antibiotica die we hebben niet meer werkt, spreken we van antibioticaresistentie.

Tachtig jaar antibiotica heeft de wereld zo’n veelbelovend medicijn gegeven dat het gebruik daarvan alle verwachtingen heeft overtroffen. Nu komen we tot de ontstellende ontdekking dat we aansturen op een catastrofe, mits we op tijd een antwoord vinden.

WHO’s eerste wereldwijde rapport over antibioticaresistentie onthult een ernstige, wereldwijde bedreiging van de volksgezondheid. Het nieuwe WHO-rapport geeft het meest omvattende beeld van resistentie tegen antibiotica tot nu toe, met gegevens uit 114 landen. Daarin wordt vermeld dat er nu al wereldwijd 700.000 mensen per jaar aan AR overlijden en verwacht wordt dat in 2050 dit aantal zal oplopen tot 10 miljoen mensen per jaar.

Het verslag van de WHO, dat als eerste een rapport schreef over antimicrobiële resistentie inclusief antibioticaresistentie, onthult dat deze ernstige bedreiging geen voorspelling meer is voor de toekomst, het gebeurt nu in elke regio van de wereld en heeft de potentie om iedereen, van elke leeftijd, in welk land dan ook te raken. Kijk maar even naar dit filmpje van Daphne Deckers, een bekende BN’er die vanwege haar antibioticaresistentie een ambassadrice geworden is van het gebruik van antibiotica.

Dit rapport dateert van 30 april 2014.

Antibioticaresistentie – wanneer bacteriën veranderen en antibiotica niet langer werken bij mensen die ze nodig hebben om infecties te behandelen – is nu een wereldwijde grote bedreiging voor de volksgezondheid. Bacteriën die resistent zijn tegen de meest gangbare antibiotica worden Superbugs genoemd. Superbugs doden nu meer patiënten dan borstkanker en minstens twee keer zoveel mensen als de overheid schat, hebben experts gewaarschuwd.

De noodzaak is dus werkelijk heel erg hoog om hieraan iets te gaan doen. En omdat het een complex probleem is, moet het ook meervoudig aangepakt worden. Dat is dus precies waar Meduwa voor staat.

In Meduwa zijn er 12 innovaties ingebracht door de 27 partners die gezamenlijk optreden en hun data aanleveren aan het WIS-softwareprogramma, dat het op zijn beurt weer verwerkt in modellen waarmee geanticipeerd kan worden op herstel van het gehele systeem. Met behulp van informatie- en communicatietechnologie worden ideeën, strategieën, technieken en methoden voor het beheer van de bodem en het water in een stroomgebied geïntegreerd.

Paksha Choorna, een ayurvedisch kruidenpreparaat om coccidiose te bestrijden bij Pluimvee.

2014-2016

Antibiotica heeft een revolutie veroorzaakt in de aanpak van infectieziekten en als voorzorg bij operaties en transplantaties. Maar het gebruik en misbruik hebben geleid tot de ontwikkeling en verspreiding van antibioticaresistentie. 

Dit is een van de grootste problemen van deze eeuw dat opgelost moet worden. In oktober 2012 hebben wij een enquête verstuurd naar een aantal boeren hier in de omgeving met de vraag of zij op de hoogte waren van het gebruik van kruiden met een antimicrobiële werking. Van de 50 enquêtes die verstuurd zijn kregen we de helft terug. Van deze helft wisten 8 van de boeren niet dat kruiden deze eigenschappen hadden. 

Samen met de universiteit van Utrecht en partners uit het bedrijfsleven doen wij onderzoek naar de werking van een Ayurvedisch kruidenpreparaat “Paksha Choorna” om coccidiose te bestrijden bij Pluimvee.

Mohana Choorna, een Ayurvedisch kruidenpreparaat om glucose te balanceren bij Diabetes Mellitus type 2 patienten.

2013-2015

Diabetes Mellitus type 2 is een sluipende ziekte met onvoorstelbaar veel mensen die hier aan lijden en het aantal is nog steeds groeiende. In 2014 hebben we een driejarig project afgerond samen met de universiteit van Wageningen, het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis uit Nijmegen en Europroxima uit Arnhem over een onderzoek naar de werking van een ayurvedische kruidenpreparaat “Mohana Choorna” op de metabole aandoening Diabetes Mellitus type 2.

Mohana Choorna wordt hier in Witharen gekweekt en verwerkt. Dit onderzoek is gefinancierd door alle partijen in het consortium en met ondersteuning van het Europees Fonds voor Regionale ontwikkeling. Het onderzoek is eind 2014 succesvol afgerond. Van dit onderzoek is een documentaire gemaakt voor Europa.

Momenteel wordt een vervolgstudie besproken met een grotere populatie voor verder onderzoek naar dit veelbelovende kruidenpreparaat.

Onze partners en sponsoren waar we mee samenwerken.

error: Content is protected !!
Scroll to Top
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief
en ontvang het gratis e-boek in je e-mail.