De wijsheid van mijn Opa en de toekomst van onze gezondheidzorg.

FutureMed
FutureMed

Naast mijn grote interesse in wijsheden van oude culturen ben ik ook een groot liefhebber van de moderne wetenschap. Zo kreeg ik de afgelopen week weer een mailtje in mijn postbox van de Singularity University [1] uit Amerika. Een van hun programma’s waar mijn grootste interesse naar uitgaat is de toekomst van de gezondheidzorg. Zij noemen dat FutureMed. Voordat ik hieronder het programma ga schetsen waar FutureMed zich mee bezighoudt wil ik samen met u even hardop denken wat hier nu het belang van is. Daarvoor ga ik terug naar mijn jeugd en wil ik u even voorstellen aan mijn grootvader.

Opa Bon

Mijn grootvader stond bekend als Opa Bon. Van deze man heb ik enorm veel geleerd. Hij was overtuigd katholiek en zoals het in die tijd gebruikelijk was bij katholieken had hij een groot gezin. Een elftal meisjes en een vijftal jongens. Om zo’n groot gezin goed te leiden was inzicht en goed leiderschap onontbeerlijk. In beide was hij een meester.

Opa wist alles

Wanneer wij belangrijke beslissingen of grote levensvragen hadden was de mening van Opa van levensbelang. Zo herinner ik me nog heel goed dat ik een complete legeroutfit gekocht had bij de Dump en dit graag naar school wilde dragen. Mijn ouders, broers en zussen gruwde van mijn camouflage verschijning maar ik vond het destijds prachtig. Uiteindelijk werd besloten dat ik naar Opa zou gaan om raad. Het antwoord van Opa zou beslissend zijn.

Opa’s antwoord

Met kloppend hart fietste ik in volledig camouflage tenue naar Opa toe. Zes straten verderop. ‘Asjemenou!’ zei opa toen ik binnenkwam. Hij zat in zijn geliefde rookstoel in de hoek van de kamer tevreden te genieten van zijn bolknak sigaar. In het kort vertelde ik hem het dilemma waar ik inzat en dat alleen hij dit kon oplossen. Hij knikte bedachtzaam, en blies de rook in kringetjes naar het plafond.

Opa’s rechtzaak

‘Ga even voor me staan.’ Met trillende benen ging ik zo recht mogelijk voor hem staan. ‘Loop even naar links en dan naar rechts’. Ik liep de korte afstand van zijn stoel naar de tafel en weer terug. ‘Draai je langzaam om.’ Ik draaide langzaam om mijn as. ‘En, wat vind u ervan? Vroeg ik met kloppend hart. ‘Wat vind je er zelf van,’vroeg hij bedachtzaam. “Ik vind het prachtig”, zei ik.
“Dan vind Opa het ook mooi, “zei hij bedaard. Ik juichte van geluk en omhelsde mijn Opa hartstochtelijk. Ik racete naar huis en schreeuwde al vanaf het tuinhek: “ OPA VIND HET PRACHTIG”, en daarmee was dit huiselijk geschil beslecht.

Opa’s methode

Opa nam mij zeer serieus ook al was ik een kind. Opa nam de tijd om zijn visie te ontwikkelen. Opa overwoog ondertussen de impact van mijn outfit op de omgeving. Daarnaast vroeg hij mij wat ik er zelf van dacht. Per slot van rekening was ik degene die hier in wilde lopen. Pas toen deed hij zijn uitspraak gebaseerd op wijsheid, liefde en inzicht. Het zijn deze drie begrippen waar ik door Opa talloze keren mee geconfronteerd werd. Als kind in levensgrote kindervraagstukken en later als volwassene in grote mensen levensvragen.

De Veda’s

Opa had nog nooit van de Veda’s gehoord. Maar in iedere cel van zijn wezen leefde hij de filosofie van de Veda’s. Met een innerlijk besef wat goed is en wat niet goed is en dat voortdurend bijsturen vanuit zijn voortschrijdend inzicht. Want hij bleef zich tot hoge leeftijd ‘bemoeien’ met de samenleving en met zijn steeds groter wordende familie. Hij bleef zich verantwoordelijk voelen voor ieder van ons. Deze verantwoordelijkheid kwam voort uit een diep innerlijk besef dat wij allemaal een zijn. Dat wij verbonden zijn met elkaar en dat wij voor elkaar moeten zorgen.

De wijsheid van mijn Opa en de toekomst van onze gezondheidzorg

Het is op dit fundament dat ik de ontwikkelingen in de wetenschap en mijn voorliefde voor de gezondheidzorg met open vizier volg. Ik wil het weten en begrijpen. Dus moet ik me erin verdiepen en daardoor mede verantwoordelijk voelen voor wat de wetenschap ons gaat brengen. Juist omdat ik me gespecialiseerd heb in de Ayurveda. Wijsheid en kennis van duizenden jaren oud. Juist nu in deze tijd met zijn razendsnelle ontwikkelingen vind ik het van het allergrootste belang dat een ieder van ons meedenkt en mede verantwoordelijk is voor wat de toekomst ons gaat brengen.

De toekomst is vandaag

Want de toekomst is vandaag. De top van onze beschaving zijn u en ik. Daarom is het belangrijk om vanuit onze diepste wijsheid, liefde en inzicht, de veda’s en de lessen van mijn Opa, de tijd van nu te omarmen. Er bij te zijn en er deel vanuit te maken. Geen ongefundeerde kritieken maar weloverwogen meningen die ten alle tijden met voortschrijdend inzicht bijgestuurd kunnen worden. Alleen zo kunnen we de toekomst positief ingaan en ons verbazen over wat er vanuit ons mensen allemaal mogelijk is.

Terug naar het hoofdartikel

Nu weer even terug naar de ongelofelijke ontwikkelingen in de gezondheidzorg van morgen.
In het programma FutureMed komen gedurende 5 dagen vooraanstaande wetenschappers, denkers en doeners bijeen om te praten over de toekomst van de gezondheidzorg. In deze bijeenkomsten komen baanbrekende en grensverleggende ideeën naar voren en hier wordt dan ook naar hartenlust gediscussieerd. Het eerste programma was in 2011. Het is dus allemaal nog heel recent.

Zes pijlers in de gezondheidzorg van de toekomst

FutureMed heeft de gezondheidzorg in zes hoofd categorieën ingedeeld:
1. Informatie en data
2. Medicijnen op maat
3. Regeneratieve geneeskunde
4. Toekomstige interventie
5. Neurologie
6. Medisch en biologisch ondernemerschap

Even kort toelichten wat hiermee bedoeld wordt.

1. Informatie en data
Het digitaal maken van alle handelingen in de gezondheidzorg. Denk aan elektronische patiëntendossiers. Voor zover weten we het nog wel maar daar blijft het niet bij. Hier wordt ook data mee bedoeld dat verzamelt wordt door draagbare meetapparatuur en medisch apps. Met andere woorden het verzamelen van zoveel mogelijk data – dit wordt ook wel ‘Big Data’ genoemd om aan de hand hiervan de gezondheidzorg aan te sturen.

2. Medicijnen op maat

Dat klinkt voor Ayurveda artsen en therapeuten bekend in de oren. Ayurveda is per definitie een op de persoon gerichte geneeswijze. Toch gaat het verzamelen van informatie hier iets anders aan toe. Hier komen de ‘omics om de hoek kijken. Genomics, Proteomics en Metabolomics. Met het verzamelwoord ‘omics’ wordt genenonderzoek, eiwitonderzoek, metabolietenonderzoek en de invloed van de omgeving op het organisme mee bedoeld. Ik had het hiervoor over het verzamelen van data.
Hier wordt dus echt ‘big data’, dus heel erg veel informatie verzameld en in de computer gestopt om te kijken wat hier aan af te leiden valt. Dit kan op zo’n klein niveau bekeken worden – op moleculair niveau – dat je met deze kennis eindeloos veel combinaties kunt bedenken. Het is zoiets als spelen met een gigantische doos met lego waarin iedere legosteen een molecuul voorstelt. Deze kennis wordt dan vertaald naar synthetische biologie. Het zelf in elkaar zetten van moleculen tot het gewenste product of met andere woorden – het schuiven van moleculen totdat de verstoring opgeheven wordt.

3. Regeneratieve geneeskunde

Ik las in een publicatie van de KNAW [2]uit 2009 deze definitie ‘Regeneratieve geneeskunde richt zich op het functionele herstel van beschadigde weefsels en organen door gebruik te maken van (de eigenschappen van) weefsels en cellen.’[1] Hier is stamcelonderzoek het meest bekende van. Kijken naar de stamcel om te zien hoe je vanuit deze oercel differentiaties kunt onderscheiden zodat je cellen kunt maken die je nodig hebt. Op deze manier wordt hier ook al gesproken over cellulaire alchemie. Het feit dat je cellen kunt sturen om een gewenste vorm aan te nemen.

Dit kan voor herstel, verandering of voor vervanging van cellen in weefsels en organen zijn. Je kunt dan denken aan het vervangen van ledematen die geamputeerd zijn, vervanging van cellen die verouderd zijn, vervangen van organen die niet meer goed functioneren. Nieuwe ooglenzen bijvoorbeeld of het vervangen van cellen die woekeren zodat je dit kunt stoppen. Met regeneratieve geneeskunde wordt ook bedoeld dat je in het lab lichaamsweefsels kunt maken. Met 3d printers is het nu al mogelijk om met cellen – weefsels en organen te maken. Denk eens aan de enorme impact die dit kan hebben op de honderdduizenden nierpatiënten.

4. Toekomstige interventie

Een fijne omschrijving waar je alle kanten mee kunt. Maar hier word het volgende mee bedoeld, ‘Robotica zowel groot als heel erg klein. Het maken van robotten die micro chirurgie kunnen doen. Dat is al volop aanwezig in de huidige ziekenhuizen. Echter met het voortschrijden van de techniek zijn de veranderingen enorm in deze sector. Hier horen ook nanomedicijnen bij. Bij nano geneeskunde moet je denken aan geneesmiddelen die bestaan uit hele kleine deeltjes van het werkzame bestanddeel of nanodeeltjes waar medicijnen in verpakt zijn. De gecontroleerde afgifte, soms op zeer specifieke plaatsen in het lichaam, is de grote kracht van nanogeneesmiddelen.

5. Neurongeneeskunde

Het zichtbaar maken van signalen van de hersenen op het moment van meten. Dat je dus à la minuut kunt zien in welke delen van de hersenen wat gebeurd. Nog een stapje verder en dan kom je bij de Brain-computer interface of BCI en dat is het gebruiken van een technologie waarbij bepaalde hersensignalen worden gemeten en gedigitaliseerd die vervolgens door een computer worden geclassificeerd en in acties worden omgezet. Zo is het bijvoorbeeld al mogelijk gebleken om afgaande van hersenactiviteit een pijl op het computerscherm naar links of rechts te laten wijzen. Dit is nog maar het begin. Als je iets meet kun je ook signalen terugsturen en wat kunnen we hier allemaal voor bedenken.
Het vergroten van je cognitieve vermogen door het verbinden van je hersenen met een chip met de kennis van bijvoorbeeld google. Een soort van extra harde schijf met heel erg veel informatie waar je direct bij kan.
Gerichte neurologische interventies en ‘behavioral medicine’ dat zoveel betekent als de relatie tussen gedrag, gezondheid en ziekte, zowel op het gebied van onderzoek als op het gebied van behandeling, preventie en revalidatie.

6. Medische en biologisch ondernemerschap

Bij al deze voorgaande ontwikkelingen horen bedrijven en instituten die hier iets mee gaan doen. Hoe gaan farmaceutische bedrijven er in de toekomst uit zien? Hoe gaan ziekenhuizen en zorginstellingen zich ontwikkelen. Hoe zal de wet en regelgeving eruit gaan zien. Hoe gaan we kosteffectief om met de middelen die steeds schaarser worden naarmate de bevolking toeneemt. Hoe wordt de impact van voeding op toekomstige gezondheidsmodellen en hoe gaan we dit allemaal controleren.

Sprookjes

Al deze dingen interesseren mij bovenmate. Vroeger als kind was ik een verwoed lezer en mijn voorkeur ging uit naar sprookjes en later werd dat science fiction. Wat ik toen las wordt nu werkelijkheid. Echter ons leven is geen sprookje maar de kennis en de technieken toveren ons wel een ongelofelijk wereldbeeld voor.
Met al deze kennis en wonderlijke technieken is het nu meer dan ooit zaak om toch vooral heel alert en heel ‘awake’ te zijn. Erbij blijven, erboven op zitten met onze neus. Het van heel dicht bij willen volgen. Juist nu. Nu het allemaal zo snel gaat moeten we ons niet af gaan keren van de huidige ontwikkelingen. Er zijn talloze manieren om gratis bij te leren. [3]

Oud en nieuw zijn verbonden

Ik zie het als mijn taak om vanuit mijn vakgebied Ayurveda. Met kennis van duizenden jaren oud, deze nieuwe tijd nauwkeurig te bekijken en waar nodig mijn mening en stem te geven. De veda’s waar ayurveda uit ontsproten is wordt geschat op 5000 jaar voor Christus. Deze kennis is heel erg belangrijk om naast de nieuwe ontwikkelingen te leggen. Oud en nieuw moeten verbonden worden omdat ze uit elkaar ontspruiten.

Wat willen we

We moeten ons ernstig af gaan vragen wat we willen met de aarde, met ons als mensen, met de ontwikkelingen die u en ik tot in de kern van ons wezen raken. We moeten de jongen mensen die opgroeien met een virtuele wereld bijstaan. Mijn virtuele wereld van vroeger bleef beperkt tot mijn eigen fantasie. De virtuele wereld van nu is even reëel als de reële wereld.

Omarm de tijd

Het laatste wat ik wil is u bang maken voor de gevolgen van de nieuwe tijd. Integendeel, omarm het, blijf erbij en stuur mee zolang u nog kan. Lees, studeer, volg gratis cursussen op allerlei gebied. Het internet is een gigantisch sprookjesboek. Natuurlijk zit er ook een eng bos in, maar daar kun je voor kiezen. Kies voor de enorme mogelijkheden en hou vast aan waarden en normen die duizenden jaren oud zijn. Respect voor elkaar, eerlijkheid, naastenliefde en vertrouwen. Allereerst in jezelf en dan je naaste. Als iedereen dat doet is er niets te vrezen en kunnen we prachtige dingen verwezenlijken.

Op uw gezondheid en succes
Cornelis Peters
7 juli 2013

Geraadpleegde bronnen:
1 http://singularity.org . Deze universiteit is opgericht in 2007 door Dr. Peter Diamandis. De Singularity University heeft als missie om toekomstige leiders de laatste innovaties en technologie aan te reiken om de enorme uitdagingen aan te kunnen waar de mensheid nu voor staat. Studenten zijn niet alleen jonge mensen maar ook gevestigde ondernemers en onderzoekers die willen accelereren met deze kennis. De opleiding duurt ook geen jaren maar bestaat uit zeer korte en intensieve colleges. Dat is even in een notendop waar deze universiteit voor staat.
http://futuremed2020.com/program-tracks/

2 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Stevig in de steigers.
Kansen voor de regeneratieve geneeskunde in Nederland. Amsterdam, KNAW 2009;
Verkenningen nr 14.
3 Gratis online cursussen op allerlei gebied.
http://www.coursera.org
http://gratiscursus.net/
http://www.ou.nl/eCache/DEF/2/19/944.html
http://www.tudelft.nl/nl/actueel/laatste-nieuws/artikel/detail/inschrijving-open-voor-gratis-online-cursussen-van-de-tu-delft/
http://www.creatiefdenken.com/gratis-cursussen.php
http://www.mooc-list.com/

En natuurlijk mijn Opa.

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter

2 gedachten over “De wijsheid van mijn Opa en de toekomst van onze gezondheidzorg.”

 1. Hoi lieverds

  We hebben genoten van Viighnesh film, wat een leuke mensen allemaal en zo wijs, heerlijk.
  In Medisch dossier van Mei stond dat ze in Zwitserland Homeopathie goedkeuren en nog meer alternatieve behandel methoden, er zijn minder bijwerkingen en het is goedkoper en vaak ook betere resultaten. Hoera, in Zwitserland zijn wel de twee grootste fabrieken van reguliere medicijnen.
  Je laatste brief heb ik nog niet helemaal goed gelezen, daar krijg je nog commentaar op. groeten van ons paul en Anke

  1. Cornelis Peters

   Dag Anke en Paul,
   Vighnesh films worden erg goed ontvangen, hij krijgt binnenkort weer een opdracht, dus dat is heel erg fijn.
   Ja, ik heb het gelezen in Medisch Dossier. We moeten eigenlijk naar Zwitserland verhuizen. Inderdaad hebben ze daar 2 enorme fabrieken van reguliere medicijnen. Die gaan we maar niet noemen want die reclame verdienen ze niet. Neem je tijd voor de brief, het is veel te mooi weer om haast te hebben. Hier in Witharen is het echt genieten van de zon.
   Groet van ons drietjes.

Reacties zijn gesloten.

Over Europa Ayurveda Centrum

Wanneer jij je gezondheid in eigen hand wilt nemen ben je van harte welkom in ons centrum. Wij bieden ABC consulten, Ayurvedische behandelingen en een breed assortiment aan op maat gemaakte kruidenpreparaten en oliën.

Recente berichten

Volg ons op Facebook

Schrijf je in voor tips over gezondheid

error: Content is protected !!
Scroll naar boven
Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief
en ontvang het gratis e-boek in je e-mail.