Afgelopen week werd ik gebeld door een journaliste die voor het Parkinson Magazine schrijft.

“Heeft Ayurveda iets te bieden voor Parkinson-mensen?”, vroeg ze? “Jazeker”, zei ik. “Wilt u dan meedoen aan een interview?“
“Ja, ik doe wel mee“, zei ik meteen.

Of ik dan in tien vragen de lezers van dit magazine kan uitleggen of Ayurveda iets voor hen kan betekenen. Ik had een week de tijd. Dus had ik de vragen van tevoren uitgewerkt zodat zij zich kon inlezen en mij nog om aanvullingen of verdieping kon vragen.

Na afloop van het interview zei ze dat ze nog drie mensen ging interviewen en onze antwoorden zou samenvoegen.

Nu weet ik niet wat er van mijn antwoorden overblijft. Dus schrijf ik mijn versie onversneden hieronder. Wil je meteen weten wat Ayurveda voor Parkinson kan betekenen, scroll dan door naar vraag 4.

  1. Wat is Ayurveda?

Ayurveda, ‘de wetenschap van het leven’, is een medisch systeem dat al duizenden jaren gepraktiseerd wordt in India. Ayurveda heeft haar oorsprong in India en is geworteld in de fundamentele filosofieën over leven, ziekte en gezondheid.

De Charaka Samhita en de Sushruta Samhita, ontwikkelt rond 2500 voor Christus, zijn de belangrijkste Ayurvedische verhandelingen.

Ayurveda gaat ervan uit dat alles met elkaar verbonden is. Ayurveda heeft een geïntegreerd en holistisch beeld van de fysieke, mentale, spirituele en sociale aspecten van mensen en van de onderlinge relaties tussen deze aspecten.

Ayurveda is een erkende en gelegaliseerde vorm van medische behandeling in India.

In 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organisation – WHO) resolutie WHA62.13 aangenomen, waarin er bij de lidstaten op wordt aangedrongen om traditionele medicijnen (TM), complementaire en alternatieve geneeswijzen (CAM) op te nemen in hun nationale gezondheidszorgstelsels.

DE WHO heeft gevraagd om systemen op te zetten voor de kwalificatie, accreditatie of vergunningverlening van beoefenaars van de traditionele geneeskunde.

Om dit ook daadwerkelijk te faciliteren heeft de WHO een document uitgegeven “Benchmarks for Training in Ayurveda”, waarin trainingsmodellen voor stagiaires met verschillende achtergronden worden beschreven en training van Ayurveda therapeuten, Ayurvedische medicijn bereider en distributeurs van Ayurvedische producten.

Er is een apart ministerie in India, het Ministerie van AYUSH (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha en Homeopathy) genaamd, dat zich bezighoudt met de optimale ontwikkeling en verspreiding van AYUSH-systemen van gezondheidszorg, waaronder Ayurveda.

Er is ook veel onderzoek gedaan naar Ayurvedische behandelingen en de voordelen daarvan, samen met op bewijsmateriaal gebaseerde evaluatiemethoden. Meer details zijn te vinden op de website van het Ministerie van AYUSH (www.ayush.gov.in).

Er zijn ook heel veel gespecialiseerde Ayurveda-instellingen in India, zoals het Instituut voor Post Graduate Teaching & Research in Ayurveda, Jamnagar, Gujarat; het Nationaal Instituut voor Ayurveda (NIA), Jaipur; All India Institute of Ayurveda, New Delhi; Rashtriya Ayurveda Vidyapeeth (RAV), New Delhi; North Eastern Institute of Ayurveda and Homeopathy, Shillong.

In 2018 zijn er 385 Ayurveda Colleges in India die zowel graduate als post-graduate opleidingen in Ayurveda geven. Even een vergelijking met Nederland: wij hebben 14 universiteiten en 36 hogescholen!

  1. Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten?

In alle levende organismen zijn drie bio-energetische krachten (dosha’s) werkzaam: vata, de kracht van beweging, pitta, de kracht van transformatie en kapha, de kracht van structuur. Dit is de leer van de tridosha’s. Deze drie energetische krachten geven sturing aan de vijf elementen waaruit wij zijn opgebouwd: aarde, water, vuur, lucht en ether.

Ieder mens wordt geboren met een eigen unieke combinatie van deze vijf elementen en drie bio-energetische krachten. Dit wordt de prakruti genoemd, vergelijkbaar met onze genetische blauwprint. Wanneer deze combinatie door onze manier van leven verstoord wordt, raken wij uit balans. Wij gaan ons langzamerhand lusteloos en moe voelen en worden uiteindelijk ziek. Ziek worden begint dus met een verstoorde balans.

  1. Is Ayurveda wetenschappelijk onderbouwd?

Dit is een interessante vraag omdat een van de oudste medische systemen pas recentelijk echt begrepen en gewaardeerd wordt, juist vanwege de complexe optiek. Daarmee doel ik op het holistische aspect waarin alle invalshoeken even belangrijk zijn en niet alleen de inhoudstoffen van een medicijn.

In Pubmed staat een van de eerste Ayurvedische artikelen beschreven in de Indiase Gazette in maart 1918. En de meest recente is van december 2018 getiteld: “Gut Microbiota as a Prospective Therapeutic Target for Curcumin: A Review of Mutual Influence”. In totaal zijn er 5290 artikelen over Ayurveda in Pubmed opgenomen en dat is in verhouding met de Westerse medische praktijk natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat.
Als ik dan kijk naar wat er gepubliceerd is over alleen al interne geneeskunde, dan zijn dat al 564594 artikelen met als oudste een artikel uit 1843. Het staat dus in geen verhouding met de westerse geneeswijze, die in aantal jaren veel jonger maar wel veel dominanter is.

Wij van het Europa Ayurveda Centrum proberen daar verandering in aan te brengen door onze kruiden en de Vedische manier van landbouw die daaraan ten grondslag ligt, wetenschappelijk te onderzoeken. We hebben onderzoeken gedaan met de Universiteit van Wageningen, de Universiteit van Utrecht en op dit moment doen we onderzoeken met de Universiteit van Münster in Duitsland.

Onlangs heeft het Indiase Ministerie van AYUSH (The Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homeopathy) een overzicht uitgebracht waarin wordt ingegaan op de betekenis van Ayurveda voor de Indiase gezondheidszorg.

  1. Wat zegt Ayurveda over Parkinson?

Parkinson(PD) is een neurologische ziekte waarbij Vata, een van de drie doshas, ernstig uit balans is. Neurologische ziekten (vata-rogas, Sanskriet) en de farmacologische behandeling ervan werden al vroeg beschreven in de oude geschriften van de Ayurveda. Deze geschriften zijn opgesteld door meerdere auteurs en samengebracht door Charaka en Sushruta: de oudste en daarom ook de bekendste namen uit de vroege Ayurvedische literatuur (2500 voor Chr.)

Er zijn 30 wetenschappelijke artikelen samengebracht in Pubmed, waarvan de oudste uit 1990 en de meest recente uit 2018 is waarin Ayurveda beschreven wordt in relatie met de behandeling van Parkinson.

Behandeling

De ayurvedische behandeling voor PD bestaat uit drie onderdelen.

1. Behandelingen zoals de Pancha Karma en de Rasayana
Pancha Karma om de verstoorde Vata zo goed mogelijk in evenwicht te krijgen en de hersenfunctie te verbeteren. Dat gebeurt door middel van de Pancha Karma voor Parkinson.
De Pancha Karma (Pancha is vijf, karma is actie) worden vijf behandelmethoden toegepast. Stomen, diverse soorten massages met specifieke kruidenolie, behandeling via de neus met warme kruidenolie, shiro dharas (warme kruidenolie die als een stroom over het hoofd gegoten wordt) en de kruiden basti’s, dit zijn klysma’s met warme kruidenolie om de afvalstoffen af te voeren.
Na de Pancha Karma worden Rasayana behandelingen gedaan om het lichaam in de juiste balans te krijgen en eventuele tekorten aan te vullen. De Rasayana volgt altijd na de Pancha Karma.

2. Voedende en stimulerende kruiden

Mucuna pruriens (Atmagupta, Sanskrit) wordt in de Ayurveda voorgeschreven voor verschillende hersenziekten, waaronder ‘kampavata’ (tremoren) of de ziekte van Parkinson (PD). Hoewel Mucuna een bekende natuurlijke bron van levodopa is (L-dopa), suggereren gepubliceerde studies dat andere bioactieve stoffen mogelijk ook verantwoordelijk zijn voor de anti-PD-effecten. Daar wordt momenteel volop onderzoek naar gedaan.

Een ander effectief kruid dat wij gebruiken in de Ayurveda voor Parkinson is Bacopa monnieri (BM). In een onderzoek uit 2017 wordt de neurodegenerarieve aandoening wat Parkinson is, behandeld met Bacopa monnieri, een kruid dat al eeuwenlang gebruikt wordt in de Ayurveda voor kampavata. In dit onderzoek zijn bemoedigende resultaten gezien waaruit blijkt dat BM herstel laat zien van beschadigde neuronen. Ook de bloem Passiflora incarnata laat interessante resultaten zien door haar sterke antioxidantpotentiaal bij Parkinson .

Verder laten kruiden zoals Amalaki , Withania somnifera , Centella asiatica en Sida cordifolia ook bemoedigende resultaten zien bij PD.

In 2013 is een studie gedaan die voornamelijk gericht was op het vroeg signaleren van PD door het monitoren van een groep mensen die tot de vata-typen behoren . Informatie uit deze studie laat zien dat vroegtijdig ingrijpen door middel van leefstijladviezen zorgt dat vata in balans blijft.

3. Leefstijladviezen
De persoonlijke aanpak vanuit de Ayurveda is dan belangrijk om adviezen en ondersteuning te geven voor deze specifieke personen. Dat zijn adviezen over de juiste vata-balancerende voeding, lichamelijke activiteiten die bij vata horen, zoals yoga, wandelen, dansen, etc., keuzes voor het juiste beroep, studie en de optimale omgeving. In mijn ABC consulten met nieuwe patiënten krijgen ze een uitslag mee van twintig A4 pagina’s, wat al deze invalshoeken beschrijft. Geen één uitslag is hetzelfde omdat ik het echt voor die persoon schrijf.

  1. Wat zegt de Ayurveda over voeding en suppletie bij Parkinson?

De kruiden die ik hierboven beschreven heb, zijn in feite voeding. Je kunt de verse kruiden toevoegen aan je maaltijd en op die manier tekorten aanvullen en sturen naar gezondheid.

  1. Wat voor opleiding heeft een Ayurvedisch behandelaar?

Er zijn verschillende gradaties. De opleiding voor praktijkondersteuning zoals massage kan twee jaar duren, die voor therapeut 4 jaar, arts 6 tot 7 jaar.

  1. Hoe gaat een Ayurvedisch therapeut of dokter te werk?

In mijn studie voor Ayurvedisch arts heb ik geleerd om te beginnen met het achtvoudig pad van onderzoek (Asta Sthana Pariksha).

Polsdiagnose, urineonderzoek, stoelgang, tong, ogen, oren, neus, stem, de conditie van de huid en de algehele uitstraling. Alle aanvullingen vanuit de westerse praktijk zoals de diagnoses, labonderzoeken en overige testresultaten zijn heel welkom om een zo goed mogelijk beeld te vormen van de aandoening.

  1. Voor wie is Ayurvedische geneeskunde geschikt?

Ayurveda is een medische wetenschap die alle acht onderzoeksvelden beschrijft die wij ook in ons westerse model kennen. Ayurveda is dus geschikt voor iedereen. Voor jong en oud en voor alle aandoeningen, omdat het altijd begint met een verstoring in de vata, pitta of kapha balans.

  1. Wordt het vergoed door de zorgverzekering?

Ayurveda wordt vergoed door een aantal aanvullende zorgverzekeringen, mits de behandelaar aangesloten is bij een beroepsvereniging en onder het Klachten Commissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB) valt.

 1. Baat het niet dan schaadt het niet?

Leefstijl gebaseerd op Ayurveda zoals yoga, meditatie en voeding die past bij je constitutie, zie ik overal terug in allerlei complementaire maar tegenwoordig ook in westerse medicijnen. Ieder weldenkend mens kan hier niet meer omheen. Van yoga, meditatie of gezonde voeding is nog nooit iemand slechter geworden. Toch?

Wil je meer weten wat Ayurveda voor jou kan betekenen? Laat dan je naam en email adres in onze contactpagina achter dan bel ik je zo snel mogelijk terug

Cornelis Peters, Ayurveda geneeskundige.

Ik kijk er naar uit om je te begroeten in onze praktijk.

Bronnen en verder lezen:

 1. http://ayushportal.nic.in/pdf/ADAY2018.pdf
 2. Levodopa-Reduced Mucuna pruriens Seed Extract Shows Neuroprotective Effects against Parkinson’s Disease in Murine Microglia and Human Neuroblastoma Cells, Caenorhabditis elegans, and Drosophila melanogaster.
  Johnson SL1,2,3, Park HY4,5, DaSilva NA6,7, Vattem DA8,9, Ma H10,11,12, Seeram NP13,14. Nutrients. 2018 Aug 22;10(9).
 3. Role of ethanolic extract of Bacopa monnieri against 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) induced mice model via inhibition of apoptotic pathways of dopaminergic neurons.
  Singh B1, Pandey S2, Yadav SK3, Verma R4, Singh SP5, Mahdi AA1. Brain Res Bull. 2017 Oct;135:120-128.
 4. Protective Effect of Standardized Extract of Passiflora incarnata Flower in Parkinson’s and Alzheimer’s Disease. Ingale SP1, Kasture SB2. Anc Sci Life. 2017 Apr-Jun;36(4):200-206.
 5. PMID: 27966490
 6. PMID: 26306935
 7. PMID: 25091506
 8. PMID: 23819563
 9. https://kab-koepel.nl
 10. https://www.parkinson-vereniging.nl/overig/informatiemateriaal/parkinson-magazine

Deel dit bericht

Facebook
Twitter
LinkedIn

Laat een reactie achter

6 gedachten over “Ayurveda en Parkinson”

 1. Ben parkinsonpatient, symptonen ontdekt sinds juni 2013.
  Ben sinds september 2018 onder behandeling van dr.Khurana in Eindhoven en krijg supplementen. Reguliere westerse medicijnen probeer ik te mijden; ik slik momenteel 3 tabletjes Oprymea 0,26mg. Neuroloog wil steeds meer tabletten Levodopa en daarom ben ik de Ayurvedische kant opgegaan. Gaat best wel goed. Bij mijn laatste bezoek werd door dr Khurana geadviseerd 3 tot 4 weken naar India te gaan voor een intensieve kuurbehandeling. Geadviseerd werd Panchkarma for Parkinson in de Chakrapani Ayurveda clinic in Jaipur. Volgens hem kan de Parkinson zo stop gezet worden.
  In uw artikel lees ik niet over zo’n bezoek. Hoe staat u daarin?

  1. Beste Kees,
   Een panchakarma behandeling is voor Parkinson patienten een uitstekende methode om de verstoorde Vata zo goed mogelijk in evenwicht te krijgen en de hersenfunctie te verbeteren.Het centrum in India dat u noemt ken ik niet. Ik kan u daarin dan ook niet adviseren. Ons centrum doet ook Panchakarma behandelingen specifiek op de persoon en daar hoort Parkinson ook bij. Als u wilt kan ik u de brochures toesturen zodat u kunt lezen wat de kuur bij ons inhoudt.
   Met vriendelijke groet,
   Cornelis

   1. Kees Koevoet

    Zoals u voorstelt ontvang ik gaarne de prospectussen met daarin de behandelingen.

    Kees
    Koevoet
    Basaltdijk 47
    4706DR Roosendaal

 2. Willem Entius

  In 2014 is Parkinson bij mij vastgesteld.
  In eerste instantie begonnen met monuculaire geneeswijze nu sinds twee jaar ayurvedisch. Ik slik geen medicijnen de neuroloog ondersteunt mijn keuze.
  Ik ben onder behandeling bij dr.Metha maar herken
  niets in bovenstaande kruiden. Ik zou het heel fijn vinden
  om mij aan te sluiten bij Parkinson patiënten die Ayurvedische behandeling ondergaan. Bestaat een dergelijke groep?
  Ik ben wel bekend met Panchakarma een reis naar India durf ik niet aan. Reizen is voor Vata personen die uit balans zijn
  niet echt fijn.

  1. Beste Willem,
   Wanneer u niets in de kruiden herkent die ik beschrijf kunt u de publicaties lezen die onder het artikel staan. Dit zijn namelijk ayurvedische kruiden die wetenschappelijk onderzocht zijn op hun werking en daar zeer positieve resultaten mee behalen. Ik heb enkele parkinson patienten onder behandeling. Van een groep kan ik niet spreken omdat dit (nog) niet bestaat. In onze kliniek doen wij panchakarma kuren die specifiek op maat zijn. Mocht u interesse hebben dan stuur ik u de brochures toe waarin de kuren beschreven zijn.
   Met vriendelijke groet,
   Cornelis

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Over Europa Ayurveda Centrum

Wanneer jij je gezondheid in eigen hand wilt nemen ben je van harte welkom in ons centrum. Wij bieden ABC consulten, Ayurvedische behandelingen en een breed assortiment aan op maat gemaakte kruidenpreparaten en oliën.

Recente berichten

Volg ons op Facebook

Schrijf je in voor tips over gezondheid

error: Content is protected !!
Scroll naar boven